2016-os ÁFA változások a folyamatos teljesítésű (időszaki elszámolású) ügyletek áfa szabályozásában.

Áfa változás 2016-ban

05 jan 2016-os ÁFA változások a folyamatos teljesítésű (időszaki elszámolású) ügyletek áfa szabályozásában.

Az időszaki elszámolású (folyamatos teljesítésű) ügyletek elszámolása 2016. január 1-ével megváltozik

Az áfa törvény 58.§-a két ügyletkörre vonatkozik:

 1. egyrészt ha a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg (az utólagos elszámolás a teljesítésektől függ, tehát van fizikai teljesítés)
 2. a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg (függetlenek a fizikai teljesítéstől, pl. átalánydíjas szolgáltatások, bérleti díj)

 

A változás lényege, hogy az áfa teljesítési időpontjára generáltak egy főszabályt és két főszabály alóli kivételt:

 • Főszabály: a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja
  (Pl. augusztusi díj, akkor augusztus 31-e lenne a teljesítési időpont, ha 2016. évre vonatkozó bérleti díj, akkor 2016. december 31.)
 • Első kivétel: a teljesítési időpont a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, ha az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi.
  (Pl. augusztus havi díj július 25-én kiállított számla alapján augusztus 10-ig esedékes, akkor július 25-e a teljesítési időpont)
 • Második kivétel: a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő hatvanadik nap ha az ellenérték esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követőidőpontra esik.
  (Pl. ha a július havi díj augusztus 10-ig esedékes, akkor augusztus 10-e a teljesítés időpontja. Ha azonban október 5-ig esedékes, akkor szeptember 30-a a teljesítés időpontja)

 

Várhatóan a vállalkozások jelentős részénél adminisztrációs többletteher jelentkezik,hiszen az áfa analitikában négy releváns időpont leképezéséről és logikai egybevetéséről kell majd gondoskodni!

 1. az elszámolási időszak utolsó napja(ez a számviteli teljesítés időpontja is)
 2. az időszak utolsó napját követő 60. nap (legkésőbb ekkor áll be az áfa-fizetési kötelezettség)
 3. fizetés esedékessége (akkor lényeges, ha az elszámolási időszak utolsó napja és az azt követő 60. nap között van, mert ez esetben akkor keletkezik az áfa fizetési kötelezettség)
 4. számla kibocsátás időpontja (ez akkor lényeges, ha mind a számla kibocsátása, mind pedig az esedékességi időpont megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját)

 

Összefoglalva:

 1. Ha mind a számlakibocsátás, mind az esedékesség megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját, akkor a teljesítés a számlakibocsátás időpontja.
 2. Ha az esedékesség megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját vagy arra esik, ugyanakkor a számlakibocsátás az elszámolási időszak utolsó napját követi, akkor elszámolási időszak utolsó napja a teljesítés időpontja.
 3. Ha az esedékesség az időszak utolsó napját követi, de az időszak utolsó napját követő 60. napot nem éri el, akkor függetlenül a számlakibocsátás időpontjától az esedékesség a teljesítés időpontja.
 4. Ha az esedékesség az időszak utolsó napját követő 60. napon túli időpont, akkor függetlenül a számlakibocsátás időpontjától a teljesítési idő az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap.

 

Ami nem változik:
– az elszámolási időszak nem lehet hosszabb tizenkét hónapnál. Ha mégis hosszabb, akkor a 12. hónap utolsó napja a teljesítési időpont.
– Közösségen belüli (EU) adómentes termékértékesítésnél az elszámolási időszak nem lehet hosszabb egy naptári hónapnál, ha mégis hosszabb, akkor a hónap utolsó napja a teljesítési időpont.
– külfölditől igénybe vett (nemzetközi fordított adózású) szolgáltatásnál egy naptári évnél nem lehet hosszabb az elszámolási időszak.
– az 58. § szerinti folyamatos teljesítésű szabály nem alkalmazható az Áfa törvény 10. §-a szerinti ügyletekre (zárt végű lízing, részletre vétel)
– devizás számlánál továbbra is a számla kibocsátásának napján érvényes árfolyamon kell forintosítani

 

Átmeneti szabályok:

Könyvelési, könyvvizsgálati, adó-tanácsadási szolgáltatásnál az olyan 2015. június 30-át követően kezdődő elszámolási vagy fizetési időszakokra kell először alkalmazni az új teljesítési szabályt, amelyeknél a fizetés esedékessége 2015. június 30-át követő időpont.

A többi folyamatosan teljesített termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál az olyan 2015. december 31-ét követően kezdődő elszámolási vagy fizetési időszakokra kell először alkalmazni, amelyeknél a fizetés esedékessége 2015. december 31-ét követő időpont.

Kiemelendő, hogy megszűnik az új Ptk-ban definiált közszolgáltatásoknál és az áfa törvény szerinti telekommunikációs szolgáltatásoknál az esedékesség (fizetési határidő) szerinti teljesítési időpont szerint adózás.

 

Készítette a Taxversum Könyvelő Iroda

 

Tettszett a cikk? Oszd meg a Facebook-on, vagy iratkozz fel hírlevelünkre!

Hírlevél